Bahasa Jawa…….

hmph, apa kabar sobat semanggi? today is sunday but there is no sun in the sky. hhehehe kok malah ngelantur?
waktu itu ‘kan kita masih ujian-ujian gitu. Nah, salah satunya itu ujian praktek. Dan ujian praktek yang mematikan salah satunya adalah bahasa Jawa, bikin kita pada nagis-nangis, hiks hiks…..
Ada temanya sih, tapi kok ya tetep aja susah, banyak anak Semanggi yang sehari-harinya bahasa Jawa tapi gak bisa buat ujian.
Nah, tanpa ba-bi-bu, kita mau kasih teks pidto bahasa jawa yang singkat dan temanya :R.A Kartini
kalo kata Mudiir Ghofar sih: CHEKIDOT!!!!!

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Para sederek sebangsa setanah air

Khususipun para Bapak saha Ibu guru ingkang dahat kinormatan.
Alhamdulillah, raos puja-puji syukur kita unjukaken dhumateng ngersanipun Allah SWT ingkang sampun paring rahmat saha hidayahipun sahingga kita saged kempal wonten panggenan menika kanthi wilujeng mboten wonten alangan satunggal menopo-menopo.

Sholawat saha salam mugi-mugi tetep kaparingaken dhumateng Rosulullah SAW, kaluarganipun, shokhabatipun, tuwin lemeber dhateng kito sedoyo selaku pnderekipun. Amin.

Hadirin ingkang kula kurmati,

R.A. Kartini meniko pelopor pembaharuan lan pembangunan kaum wanita Indonesia, piyambakipun kagungan kepribadian ingkang luhur, lan cocok menawi piyambakipun dipun dadosaken tulodho dhateng bangsa Indonesia.
Sendyan piyambakipun kalebet piyantun saking keluwarga ningrat, manahipun tansah parek datheng kawula alit, migatosaken datheng kepentingan tiyang sanes, sanget mituhu saha ngajeni dhateng tiyang sepuh, uga cara gesangipun prasojo, sregep, tabah lan sabar ngadepi pacobaan lan rintangan, saha majengaken ilmu pendidikan lan akhlak khususipun kangge kaum wanita.
Cita-citanipun R.A Kartini menika kathah sanget. Contohipun inggih meniko:
1. Tansah ambudi daya majengipun saha ngangkat derajatipun kaum wanita.
2. Ngersaaken persamaan hak ing antawisipun kaum wanita lan kaum jaler ing dalem perkawis tertentu.
3. Nguwalaken kaum wanita saking belenggu kawin peksa, nanging tetep merhatasaken pertimbangan lan nasehat saking tiyang sepah.
4. Ndadosaken kaum wanita pinter anggulo wenthah dhateng putra-putranipun sahinggo saged dados generasi penerus ingkang sahe budi perkertinipun.
Piyambakipun kalebet tokoh ingkang mandegani saha ingkang ngrintis EMANSIPASI WANITA wonten ing tanah iar punika.
Miturut pemanggahipun, emansipasi inggih menika nguwali lan maringi kamardikan, upamanipun kamardikan kagem kaum waita ing dalem nggayuhhak-hak ingkang sami kaliyan kaum jaler, kadasta hak pikantuk pendidikan, keahlian, ketrampilan lan sapanuinggalipun.
Mula, dinten kartini dipun mengeti supaya kita saged nuladhani perjuangan R.A Kartini lan nuladhani kerifanipun piyambakipun.
Bapak Ibu ingkang kula kurmati, semanten pidato singkat kula ngengingi keteladana R.A Kartini kathah kekiranganipun nyuwun pangapunten sa kathah-kathahipun. Lan mugi-mugi wonten manfa’at saka pidhato kula. Matur Nuwun.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Nah, kalo yang ini sama sih tpi temanya adalah tentang kemerdekaan, kita kasih ini kali-kali aja ada yang butuh buat tugas ato ujian. Ok, sekali lagi, CHEKIDOT!!!!

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Hadirin sebangsa setanah air ingkang kula kurmati. Sumonggo kito sesarengan ngunjukaken raos puji syukur wonten ngersanipun Alloh Subhanahu wata’ala, keranten kanti berkat rohmat soho nikmatipun dinten meniko kito saged kempal wonten panggenanan meniko, saperlu mengeti hari ulang tahun kamardikan RI ingkang kaping 66 kanti kawontenan sehat wal afiat. Mugi-mugi pepanggihan kito meniko tansah pikantuk ridho lan maghfirohipun Alloh swt amiin ya robbal ‘alamin.
Sholawat lan salam mugi-mugi tetep keparingaken dumateng Rosulullah Muhammad Saw, keluwarganipun, sohabatipun tuwin lumeber dhateng kito sedoyo selaku penderekipun Allohumma Amin.
Hadirin sebangsa setanah air ingkang kula kurmati. Salah setunggaling nikmat Alloh ingkang mboten saged dipun etang reginipun inggih meniko nikmat kamardikan. Nikmat kamardikan meniko kanugrahanipun Alloh dhateng bangsa Indonesia tepat jam 10.00 enjang dinten Jum’at legi tanggal 17 Agustus taun 1945 Kaleresan tanggal 10 Romadhon taun 1364 h. Ir.Soekarno dipun dampingi dening Drs.Muh Hatta memproklamasekaken kamardikan Indonesia wonten Pegangsaan timur no. 56 Jakarta.
Hadirin, kamardikan ingkang kito capai puniko sanes peparingipun saking bongso lintu, ananging kamardikan meniko saged kito rebut berkat rahmatipun Alloh soho persatuan lan kesatuan ingdalem perjuangan ngusir penjajah.
Kamardikan ngurapakaken pengajeng-ajeng saben-saben bangsa ingkang kajajah. Perjuangan kagem nggayuh kamardikan sanget awrat. Bondo, pikiran, tenogo, lan jiwo dados taruhanipun pejuang kito bangsa Indonesia. Lan wigatos kito mangetosi bilih kamardikan ingkang sampun kito capai sanes ngrupakaken akhir saking perjuangan, nanging kamardikan salah satunggaling jembatan emas kagem mujudaken cito-cito bangsa inggih meniko masyarakat adil lan makmur.
Hadirin ingkang kinurmatan, semangat, lelabuhan, lan jiwo ageng saking para pejuang punikolah ingkang kedah kito tuladani lan kito warisi. Minongko generasi penerus kito isi kamardikan meniko laras kalian kesagedan lan keahlianipun piyambak-piyambak, mbrasto kemiskinan, ngusir kebodohan, lan nyingkiraken dateng perkawis ingkang saged ndadosaken pecahipun persatuan lan kesatuan negari kito meniko.
Minongko ngisi kamardikan kagem kito para pelajar monggo ingkang giat anggenipun ngudi kaweruh supados dados generasi ingkang unggul/berkuwalitas minongko bekal kagem partisipasi mbangun bangsa lan nagari. Kito minongko kawula mudha kedah kagungan jiwo ageng, bersih, semangat lan tekad kagem lelabuh dateng nusa lan bangsa. Kito minongko generasi penerus kang bakal nerusake lelakne para sepuh ojo kongsi tiggal weweko tumraping lelabuhan kudu tansah ngudi kautaman memayu hayuning bawono, jejering pemuda penerus bangsa lan agama kudu asung tulada angrungkebi sesanggeman raharjaning praja.
Hadirin ingkang kula kurmati. Mekaten pidato singkat ngingingi pengetan hari ulanh tahun RI kaping 66 ingkang saged kula aturaken. Kirang langkungipun nyuwun gunging pangapunten sak kathah-kathahipun kula pungkasi kanti wahosan billahit taufiq wal hidayah.
Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarakatuh

 

Selalu Senyum dan Semangat ya…… ^^

Admin A 😉

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s